Sören Bondeson är ett etablerat namn i Sverige och har genom året hjälpt fram flera duktiga författare som Jens Lapidus, Åsa Larsson och Tove Klackenberg.

Jag hade nöjet att träffa honom första gången på förra årets Crime Time Gotland 2016.
Jag vill rekommendera hans bok som ger tankar och tips på vad du skall tänka på när du skriver en spänningsroman. Han tar upp viktiga aspekter utifrån just spänningsromaner.

Sören talar också om vikten att hitta sin egen originalitet. Det gör du inte utan att först själv läsa mycket. För honom är att läsa andras texter att få näring och inspiration. Det gäller att inte bara läsa utifrån underhållning och det egna nöjets skull. Det handlar om att gå in i berättelserna på djupet. Hur startar boken, hur ser intrigen ut? Hur många karaktärer finns, hur fungerar persongestaltningen och dialogerna.

Orginalitet är för Sören: ”Originalitet är en blandning av tillämpad kunskap, en uppövas blick på omvärlden och ett djupt intresse för ämnena man skriver om.”

Boken ger inspiration och nya tankar kring skrivandet.