Jag har flera gånger tänkt – hur vet jag att min bok är klar. Hur vet jag att jag har bearbetat den tillräckligt. Jag har insett att jag aldrig kommer att kunna vara 100% säker. Jag behöver släppa den tanken, ge boken vingar och ge ut den snart.

Nu gör jag mina sista ansträngningar för att göra den så bra som jag kan.
Jag har fått tillbaka boken genomläst av en professionell. Jag läser feedbacken.
Klipper bort mycket text, skriver till annan text för att boken skall bli tydligare och mer spännande. Sedan har jag en skrivkamrat som tidigare läst boken. Hon får läsa den nya versionen och ge feedback. Jag går igenom texten igen och ändrar. Slutligen har jag en duktig vän som korrektur läser texten. Jag tittar igenom texten igen och ändrar.
Sänder den tillbaka till korrektur en sista gång och ändrar och gör slutkorrigeringen.

Det innebär att varje kapitel just nu blir genomlyst 4 gånger och korrigerat. Det betyder en kvalitetshöjning av stora mått.

När detta är klart har jag redigerat min egen text 10 gånger. Det är för att jag är nybörjare. Nästa bok kommer jag tidigare ta professionell hjälp för att detta arbete skall gå snabbare. Jag har läst att många blir snabbare när de skriver sin andra, tredje och fjärde bok och det ser jag fram emot.

Jag trodde aldrig att jag skulle säga detta själv, just nu är det roligt med redigering.
Jag ser förändringar och det hjälper min motivation. Jag är på gång…

4 kapitel håller på att bearbetas i olika stadium och 4 kapitel kvar.

Snart mina vänner, snart kommer vi ha en färdig produkt. Det ser jag fram emot att hålla boken i min hand och känna att den är klar.