Olika steg i bokskrivande för en debutant.

Steg 1

Välja en idé och inte flera. Min utmaningar var att jag hade svårt att välja idé och då blev det inget gjort.

Steg 2

Lyckorus… skriva, skriva, skriva.

Steg 3

Tvivel, kommer någon någonsin att vilja läsa detta.

Steg 4.

Våga lämna ut texten till bedömning. Någon läser och tycker till…

Steg 5

Ta emot feedback, bestämma vad du vill ändra och vidare.

Steg 6

Är jag klar nu? Test till lektör och testläsare.

Steg 7

Inte klar, redigera, redigera, redigera. Pust och stön.

Steg 8

Är jag klar nu? Skicka till förlag. Väntan, väntan och åter väntan.

Steg 9

Nej, nej, nej. Vi tackar men säger nej tack. Frustration. Ilska. Nu börjar vi om. Lektör, redigera, testläsare, redigera, korrläsare, redigera. Vågar jag släppa boken igen? Är den klar nu?

Steg 10

Skickar in boken igen, bedömning om den nu är värd att tryckas. Rädsla, nervositet, upprymdhet. Puh, inte konstigt att det tar tid att skriva första boken… själv är jag inne på mitt tredje år.

Alla som inte förstår processen eller själva har varit i den undrar av naturliga skäl varför det tagit så lång tid. Det är ju ingen konst att skriva en bok.