Vad är sanning? I vilka sammanhang finns den? Vad är rätt och vad är fel? Enligt wikipedia är sanning betecknande av en egenskap hos ett påstående, som kan sägas vara sant eller osant, det vill säga antingen sant eller inte sant. Är det inte sant måste det vara falskt. I vetenskapen arbetar man mycket med att hitta svar på sanningar.  

Inom humaniora är det mycket svårare. Lagarna reglerar vad som anses vara godkända beteenden och inte. Lagen säger tydligt att vi inte har rätt att döda en annan människa. Det finns många sätt att göra en människa illa på utan att döda. Där är det svårare, både att bedöma gärningen om den kommer så långt som till rättegång och det är lätt att gå in på moraliska aspekter. Hade offret kunna undvika situationen. Är det okej att gå ut på kvällen eller ska man undvika det för att inte bli ett offer? Vi talar ofta om tjejers utsatthet men det gäller även killar. De blir båda utsatta för risker och våld men oftast på olika sätt.  

Ett tydligt exempel just nu är corona och dess olika riktlinjer. De är förvirrande och inte helt tydliga i sin utformning, vilket gör att människor väljer att tolka dem på olika sätt. Vad gör man då? Tar till moralen, skam och skuldbelägger vad som anses vara rätt och fel.  

Vad det gäller den enskilda människan har hon rätt till sina upplevelser, till att tolka och ge uttryck för dessa. Utmaningen kan vara att en persons upplevelser inte delas av en annan.

I en konfliktsituation räcker det med att den ena parten anses sig vara i konflikt för att det ska kallas just det. Den andra personen har också rätt till sina upplevelser och tolkningar. Vad gör man då när bilderna går i sär? Få parterna att uttrycka och kommunicera med varandra. Det är inte alltid så enkelt. Det är lätt att sitta fast i sin egen bild av verkligheten. Hon sa att hon ville säger han medan hon svarar, nej det sa jag inte.  

Det är det här jag undersöker när jag skriver böcker. Vad är egentligen rätt? Finns det några rätt och fel? Kan ett mord vara okej under vissa omständigheter eller inte? Sture Linnér sa att ingen människa är en ö. Vi är alla beroende av vår omgivning, oavsett om vi är introverta eller extroverta personer. Det är extra tydligt nu när vi ska hålla social distansering. Jag har tänkt mycket på det, precis som att de flesta människor både har goda och onda sidor inom sig. Det är svårt att beskriva det grå i oss, det är mycket lättare att vara svartvitt.  Det är lätt att bli kränkt och hämndlysten om du upplever dig illa behandlad.

Hur ofta ställer du dig egentligen frågan om varför blev det så? På vilket sätt har jag varit delaktig? Hur mår den andra personen just nu? Ställa frågan varför gjorde du så och berätta din upplevelse. Stanna kvar och lyssna på den andra personens upplevelse. Den kan förvåna dig och inte alls vara det du trodde i din värld. Jag vill gärna bli mer grå i dessa situationer, stanna upp, lyssna och försöka förstå det andra perspektivet. Mina känslor sätter oftast krokben och ger ett alldeles för smalt perspektiv om jag är i affekt. 

En bok utan konflikter är oftast en tråkig bok. Något måste hända, konflikter, hinder som ska övervinnas och missförstånd som behöver redas ut. För mig är valen som vi människor gör intressanta. Valen tillsammans med motiveringarna om varför jag har gjort en sak men inte en annan. Valen oavsett om de anses vara rätt eller fel av andra. Är de genomtänkta eller är det i stundens ingivelse? 

I min värld har ingen patent på sanningen. Jag tror att vi utvecklas som människor när vi börjar lyssna mer och ta del av andras världar och inte bara lever i vår egen. 

#systrarnapåkreta #charterdeckare #spänning #charter #reseledare #turism #Kreta #Grekland #mysdeckare #feelgooddeckare #mord #ritualmord #kärlek #thriller #serie #svenskdeckare #starkakvinnor #hoiforlag #hoi #höstläsning #nyfikenhet

All rights reserved